Hemoklipy otvárateľné
Bioptické kliešte
Koagulačné kliešte
Aligátor kliešte
Bioptické kliešte
Aligátor kliešte
Polypektomická slučka
Jednorázové úchopové kliešte
Opakovateľný injektor
Polypektomické slučky
Extrakčné sieťky
Sprejový katéter
Čistiace kefky